Gå til innholdet
 

Har HR reell påvirkningskraft?

Tusen takk til alle som kom den 4. mai!


Vi hadde gleden av å høre følgende to innlegg:

Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand
- Om ledelse og påvirkning i HR

-Hvordan har HR-faget endret seg?    
-Prioriteres HR i sentrale beslutningsprosesser?    
-Hva skal til for å styrke HRs påvirkningskraft?

Christoffer Hovde, Fremtidens HR-leder i Telia
-Hva er "Fremtidens HR"?

-Forventninger og utsikter
-Har HR reell gjennomslagskraft?
-Om å «ta plassen» ved bordet og fortjene den

Deretter diskuterte følgende panel samme problemstilling:
Tron Kleivane, Great Place to work
Stine Fjell, Questback
Karen Holta, Høyskolen Christiania
Elina B. Bjørck, HR-huset
Tove Selnes, Storebrand
Christoffer Hovde, Telia 

Presentasjonene ligger her:

Om ledelse og påvirkning i HR
Hva er "Fremtidens HR"?


Vel møtt til neste frokostmøte i september- følg med i innboksen og på LinkedIn!
Påmelding frokostmøte