Gå til innholdet
 
Når en medarbeider opplever trakassering
Takk til alle som møtte på årets første frokostmøte 15. februar, på Litteraturhuset. Stort engasjement og viktig tema!
Presentasjonen blir ettersendt.
Nytt frokostmøte og nytt tema i mai. Følg med i sosiale medier og innboksen.

I lys av #metoo-kampanjen og tilhørende saker i media setter vi dette viktige temaet på agendaen.
Hvordan kan HR og ledelse forberede seg på håndtering av diskriminering, varsling og trakassering? Hva sier regelverket, og hvilket ansvar hviler på arbeidsgiver?

_________________________________________________________________

Thorkil Aschehoug og Vibeke Holm, Advokatfirmaet Grette DA:

Thorkil

- Innføring i ny lov fra 1. januar 2018
- En "brush up" på praktiske temaer innen diskrimineringsjussen
- Arbeidsgivers rettslige ansvar og rolle i trakasseringssaker   
       

Snorre Burmo, Konsulent HR for Hire, HR-huset AS:

Snorre

Med 20 års erfaring som HR-leder deler Snorre av sin innsikt og kompetanse fra et ledelses- og organisasjonsperspektiv
-Når er det trakassering?
-Hvordan håndtere slike saker?
-Hvordan unngå at det skjer?

Påmelding frokostmøte