Gå til innholdet
 
Rekrutteringsprosessen

Oppdragsbeskrivelse

Vi starter med et innledende møte med oppdragsgiver der vi definerer oppdraget. HR-huset kan bistå i alle faser av en rekrutteringsprosess, fra jobbanalyse til kvalitetssikring av sluttkandidater.

Våre arbeidsprosesser bygger på mange års erfaring med rekruttering til HR-stillinger. Vi bruker DNV-GL godkjente testverktøy og anbefalte retningslinjer for rekruttering.

 

Jobbanalyse

Jobbanalysen danner rammen rundt løsningen av oppdraget. I samsvar med HR-huset defineres ansvar, arbeidsoppgaver, viktige personlige egenskaper og motivasjonsdrivere.

På bakgrunn av dette definerer vi hvordan vi best skal finne kvalifiserte kandidater - det kan være ved search, annonsering i media, søk i HR-husets kandidatbase og/eller oppdragsgivers egne kandidater.

 

Evaluering av kandidater

Etter 1. gangs intervju med aktuelle kandidater, går de best kvalifiserte kandidatene videre til en grundig vurdering av hvordan de er egnet til å fylle stillingen. I denne delen av prosessen vil vi bruke stillingsrelaterte oppgaver (case). Kandidatene gjennomgår også tester i henhold til standard for rekrutteringspersonell utarbeidet av DNV-GL.

 

Oppdragsgiver møter de best kvalifiserte kandidatene

Oppdragsgiver møter de best kvalifiserte kandidatene, og det avtales i hvert enkelt tilfelle når i prosessen dette skjer. I de fleste tilfeller er det naturlig at arbeidsgiver deltar i intervju etter at testene er gjennomført.

 

Rekrutteringens sluttfase

HR-huset kan også bistå med kompetanse i sluttfasen når det gjelder forhandlinger og avslutning av selve rekrutteringen. Vi ønsker at alle involverte skal ha en god opplevelse av rekrutteringsprosessen, og gir derfor alle de aktuelle kandidatene tilbakemelding når prosessen er avsluttet.

 

Oppfølging av kandidater som ansettes

HR-huset følger opp alle som ansettes etter 6 og 12 måneder, for å kvalitetssikre at rekrutteringen ble en god løsning og investering for både oppdragsgiver og den som ansettes.

 

 

HR-huset tilpasser prosessen etter oppdraget og din virksomhets behov.

Vi kan bistå i hele eller deler av rekrutteringen.

 

Ta kontakt med Jeanette Mohn på tlf. +47 911 38 670 eller e-post: jeanette.mohn@hrhuset.no for mer informasjon om HR Rekruttering