Gå til innholdet
 
Karriereomstilling
Endring gir muligheter! HR-huset bistår enkeltmennesker og grupper med å øke sin bevissthet og karriereutvikling i forhold til talent, kompetanse og potensiale gjennom:
  • Karrieromstilling og outplacement for ledere og medarbeidere på alle nivå 
  • Bevisstgjøringsprogram knyttet til kompetanse (KAN), egenskaper (ER) og motivasjon/drivkrefter (VIL) 
  • Individuell coaching knyttet til jobb og karriere
  • Lederstøtte – veiledning og coaching knyttet til utfordringer i lederrollen.

Vi veileder, støtter og motiverer, og setter enkeltmennesket i sentrum Alle programmer skreddersys og tilpasses til den enkelte.

Figuren under illustrerer HR-husets metodikk – en systematisk tilnærming til karriereomstillingsprosessen:

Untitled-1

For mer informasjon om Karriereutvikling, ta kontakt med Ellen Thunold Furu (+47 920 87 444)