Gå til innholdet
 
Bli bevisst dine styrker som arbeidstager!


 
oas

Mål

Avklare nåsituasjon: Hvor er jeg nå – etablere samarbeidsplattform

Bli bevisst på verdien av egne erfaringer, kunnskap, personlighet og preferanser

  • Hva KAN jeg?
  • Hvem ER jeg?
  • Hva VIL jeg?

Prosess

  • Coaching – dialog og øvelser
  • JTI – analyse – preferanse testverktøy
  • Refleksjon og hjemmearbeid 

Resultat

  • OAS – Optimal arbeidssituasjon
  • Økt selvinnsikt og styrket selvfølelse