Gå til innholdet
 
Omstilling og utvikling
HR-huset har spesialisert seg på å gjennomføre omstilling og nedbemanningsprosesser i henhold til beste praksis på området.

Denne
ekspertisen har vi ervervet gjennom erfaring fra mange store og små prosesser hos velrennomerte norske, nordiske og globale virksomheter i løpet av de siste 8 årene. Vi samarbeider tett med ledelsen, HR, tillitsvalgte og skreddersyr et løp som er tilpasset virksomhetens rammer, kultur og tidsaspekt.