Gå til innholdet
 
Våre samarbeidspartnere

Vi har knyttet til oss solide samarbeidspartnere, lokalt, nasjonalt, nordisk og internasjonalt. Dette gjør oss til en sterk aktør i forhold til kapasitet, og muliggjør store leveranser på tvers av grenser. Det gir oss også viktig kompetansedeling og utvikling, som igjen kommer våre kunder til gode.


       JobZone
 

Vi vekker interesse!

 
 
Skjermbilde 2017-10-04 10.51.36
 Kreativt Næringssenter  

Arbora logo

Jobzone

er det største norskeide bemanningsselskapet i Norge og har 41 kontorer rundt i landet. Mer enn 2000 medarbeidere jobber for Jobzone hver dag, og i 2015 bisto Jobzone rundt 2000 kunder med over 8000 medarbeidere. Jobzone har en visjon om å være «den beste arbeidsgiver» i bemanningsbransjen, og legger stor vekt på holdninger og verdivalg i arbeidsforholdet.

Podium

er en ledende leverandør av arbeidsmarkedskurs med nærmere 40 kurssteder over hele landet og 180 ansatte/tilknyttede konsulenter. NAV er den viktigste oppdragsgiveren for jobbsøkerkurs og veiledningsprogrammer gjennom Podium. Siden 1991 har Podiums ansatte gjennomført karriereveiledning for tusenvis av kandidater med svært gode resultater.

Wise Consulting

er vår nordiske samarbeidspartner innen HR tjenester og HR for Hire. De er et ledende konsulentselskap innen HR i Norden, med kontorer i Sverige, Danmark og Finland og HR huset er deres samarbeidspartner i Norge. Wise Consulting er en edel av Wise Group.
Med profesjonelle, engasjerte og forretningsdrevne konsulenter innen HR, lederutvikling og endringsarbeid skaper de fremgang for sine kunder. Wise ble grunnlagt i 2001 og har siden starten vokst organisk, idag med 100 ansatte

Kreativt Næringssenter

i Stavanger er vår nyeste samarbeidspartner. De er spesialisert innen HR rådgivning, Omstilling, nedbemanning samt seniorpolitikk. Fra 1. september skal Kreativt Næringssenter levere HR for Hire i Stavangerområdet, i tillegg til å bistå lokalt ved omstilling og karriereveiledning.

Arbora

er vår internasjonale samarbeidspartner bestående av ledende aktører innen endringsledelse, omstilling og nedbemanning og karriererådgivning- nordisk, europeisk og globalt. Arbora er samlet sett et nettverk i over 31 land. Vi har solid fagkompetanse og lokalkunnskap i våre respektive markeder. Samlet kan vi tilby skreddersydde leveranser internasjonalt.