Gå til innholdet
 
10 tips for en vellykket nedbemanningsprosess

Er det mulig å være en god arbeidsgiver når du må gå til oppsigelser? 

Måten nedbemanning gjennomføres på er like viktig som den rettslige saksbehandlingen. Vi i HR-huset mener derfor at god planlegging, samhandling og ledelse står sentralt når man jobber med nedbemanning. Kultur og omdømme settes kraftig på prøve i en tid med kostnadskutt og nedbemanning. Det bør likevel være en klar målsetting at alle medarbeidere som direkte berøres av nedbemanningen, skal behandles med samme verdighet og profesjonalitet som gjøres i alle andre sammenhenger mellom medarbeidere og virksomheten.

Den beste hjelpen du som arbeidsgiver kan gi de overtallige er hjelp til å komme seg videre. 
Jo raskere de oppsagte kan signere en ny arbeidskontrakt, jo bedre vil de vært stilt, både i forhold til økonomi, men også sitt videre karriereløp. Et karriereprogram vil primært handle om å bli en «profesjonell» jobbsøker. En viktig tilleggseffekt er å ha en samarbeidspartner som kan støtte den oppsagte i opp- og nedturer i tiden etter en oppsigelse, som er en meget krevende tid for de aller fleste. Et karriereprogram gir dine ansatte en profesjonell avslutning og en ny start, noe som også styrker din stilling som arbeidsgiver. Du skaper trygghet for alle ansatte og gir dem de beste forutsetningene for å ta nye steg i karrieren. HR-huset kan vise til gode resultater og velprøvde metoder for å lykkes med karriereomstilling.

Tiden fra en nedbemanning blir kjent til den er gjennomført er en krevende periode.
Mange opplever uro og utrygghet. 
Dette påvirker både motivasjon, lønnsomhet, produktivitet og kundetilfredshet. Alle medarbeidere påvirkes av denne type prosesser, både de som må gå og de som blir igjen. Etter å ha bistått en rekke virksomheter i nedbemanningsprosesser, tør vi påstå at en nedbemanningsprosess ikke behøver å være negativt ladet. Med et riktig utgangspunkt, rett kompetanse samt noen enkle retningslinjer er det fullt mulig å komme ut i andre enden av en nedbemanningsprosess med fornyet kraft og tillit mellom ledelse og medarbeidere. Selv de medarbeidere som har mistet jobben vil kunne være positive til arbeidsgiveren dersom prosessen blir godt håndtert, både juridisk og menneskelig. 


HR-husets 10 tips til en vellykket nedbemanningsprosess:

  1. 1. Sørg for å ha et saklig og konkret rasjonale. Ha et klart bilde av hvordan den fremtidige organisasjonsstrukturen skal se ut etter at overtalligheten er tatt ut. Enhver nedbemanning på være forankret og besluttet på styrenivå.

  2. 2. Grundig og god forberedelse. God planlegging, detaljert fremdriftsplan og prosjektledelse. Bruk heller ressurser i forkant enn i etterkant. Følg avtalt fremdriftsplan og skap riktige forventninger.

  3. 3. Sørg for å ivareta arbeidslivets spilleregler, herunder lov- og tariffmessige forhold som regulerer oppsigelser. Husk spesialregler for masseoppsigelse, nedleggelse og større virksomheter. Vurder bruk av sluttavtaler som et alternativ for regulære oppsigelser.

  4. 4. Legg vekt på tett involvering, drøftinger og godt samarbeid med tillitsvalgte/ verneombud.

  5. 5. Lag gode verktøy for kompetansekartlegging, utvalgsvurdering, protokoller m.m.

  6. 6. Ha hyppig og tydelig informasjon og kommunikasjon hele veien.

  7. 7. Tydelig lederskap. Vurder om dine ledere er rustet til å stå i endringForbered og tren ledere i gjennomføring av endring og nedbemanning.

  8. 8. Vær tro mot de prinsipper man velger, herunder utvalgskrets og utvalgskriterier

  9. 9. Gi tilbud om karriereveiledning og jobbsøkerstøtte til de som blir overtallige.

  10. 10. Ivareta medarbeidere som skal bringe organisasjonen videre.

 

Lykke til med nedbemanning og omstilling i din organisasjon! Skulle du trenge en erfaren HR-partner så ta kontakt med oss i HR-huset – vi bistår deg gjerne! 

Ta kontakt med Elina B. Bjørck, tlf. +47 916 65 046 eller Tone Odvold tlf. +47 982 23 053.