Gå til innholdet
 
Å lede i motvind

Det blåser en kraftig motvind over norsk næringsliv om dagen, og ingen vet hvor lenge den vil vare. I slike tider er det svært krevende å være leder. Usikkerhet rår, og medarbeidere reagerer ulikt. Noen er redd for jobben sin, andre er overarbeidet, andre igjen er i karantene. Fellesnevneren er at fremtiden er usikker.

Den enkeltes personlige situasjon påvirker i stor grad hvordan man vil reagere på en påtvunget endring. Noen vil gå i frysmodus og oppleve handlingslammelse, noen vil forsøke å fortrenge tingenes tilstand, andre igjen blir faktisk mer kreative og løsningsorienterte. Situasjonsbestemt ledelse blir viktigere enn noen gang.

Vi i HR-huset har noen konkrete råd til deg som er leder i denne motvinden:

·        Kommuniser ofte, bruk videokontakt og telefon hyppig

·        Lytt til og se den enkelte, gi annerkjennelser

·        Forsøk å oppmuntre medarbeidere til å sette søkelys på det de kan gjøre noe med

·        Forsøk i størst mulig grad å skape dag-til-dag forutsigbarhet

·        Fokuser så langt det er mulig på dugnadsånd , vi står sammen i dette

·        Hjelp medarbeiderne til å løfte blikket og se fremover

·        Husk å lade dine egne batterier

 

Å være leder når det stormer kan være både krevende og ensomt. Trenger du noen å sparre med – så er vi i HR-huset her for deg! Ta kontakt med Elina Bjørck på tlf 916 65 046 for en uforpliktende prat – så finner vi gode løsninger sammen.