Gå til innholdet
 
  Hvilken verdi har kjerneverdier?

MAI 2019

Aktive kjerneverdier kan ha positiv effekt på trivsel, stolthet, og ikke minst resultatene i virksomheten.  For å lykkes med verdier må det imidlertid jobbes aktivt med dem, og de må være forankret på alle nivåer. Gjennom relevante kundecase og kompetansepåfyll gir vi deg nyttig kunnskap og praktiske tips om hvordan du kan lykkes bedre med å etablere og «leve» verdiene.

Denne maimorgenen hadde vi med oss to svært spennende foredragsholdere som begge brenner for verdiarbeid:
Ellen Mossin Olesen er daglig leder og verdiambassadør i Future Values AS.  Hun er i 2019 blant de nominerte til prisen Global Woman Leadership Awards. Ellen har reist rundt og undersøkt verdiarbeid i store selskaper i inn og utland, og vil dele av sine erfaringer med dette arbeidet. Mette Hopsdal er Europas første DNA direktør i ICE. Hun er ansvarlig for kulturen i ICE Norge – dets DNA, og for HR-funksjonen i selskapet.  For andre år på rad har ICE blitt kåret til et av Norges beste steder å arbeide av Great Place to Work.


Ellen Mossin Olesen, Verdiambassadør og Daglig leder i Future Values AS:     
     
    

-Verdieksepedisjonen - jakten på aktive verdier     
-Hvordan lykkes med å «leve» aktive verdier?
-Kan effekten av verdier måles?     


Mette Hopsdal, DNA direktør i ICE:


-"Personal is the new Professional"
-Hvordan verdier driver kultur
-Verdiers betydning i fremtidens arbeidsliv – mine erfaringer fra en aktivitetsbasert arbeidsplass