Gå til innholdet
 
Hvordan lede i utfordrende tider?


7. oktober 2020

HR-huset lanserte og inviterte til HR Frokostmøte på digital plattform! 

Med oss hadde vi to inspirerende frokostgjester:
Aud Brouwer fra Simployer og Jon Erik Børresen fra Alaric. 

I vårt HR Frokostmøte fikk vi oppleve en engasjerende dialog der våre to gjester delte av sine verdifulle erfaringer og kompetanse. Her var det masse konkret faglig påfyll som kunne tas i bruk med en gang!

  • Er hverdagen for alltid forandret?
  • Hvordan driver vi endring i ekspressfart?
  • Hvilke spørsmål og utfordringer bør ledere forberede seg på?
  • Skal vi ha medarbeidersamtaler nå eller bør vi vente?

Aud og Jon Erik starter frokostmøtet med å reflektere over dette halvåret med unntakstilstand.
Hvordan har det egentlig vært å være leder og medarbeider i denne tiden?

Videre dreide diskusjonen i dette spennende møtet seg rundt arbeids hverdagen slik den ser ut nå.
Hvordan skal vi navigere og lede i et litt ukjent terreng?

Til slutt dristet vi oss til en titt i glasskulen og ser på tendenser fremover:

  • Hvordan ser fremtidens lederprofiler ut?
  • Hvordan må vi tenke nytt når det gjelder strategi, læring og utvikling?

Aud og Jon Erik ga oss viktige perspektiver og refleksjoner med faglige råd og konkrete tips!


Ingen deltakeravgift.

Takk til alle dere som delte morgenen med oss!