Gå til innholdet
 
Om å være sin egen beste hjelper

SEP. 2018


Å være sin egen beste hjelper:

-Om selvledelse og proaktiv karriereutvikling.


Irmelin Drake, Assosiert Professor, Høyskolen Kristiania:

    
-Hvilken rolle kan selvledelse ha i morgendagens organisasjoner?
-Hvem tenker på lederne når alle vil ha en bit av dem?
-Inspirasjon fra det teoretiske landskapet

 

Tore Gustavsen, Leder for Coaching og veiledning, DNB

Karrierekompetanse og personlig endringsberedskap: 
Hvordan være relevant for et arbeidsliv i stadig endring
Livslang læring, men hastigheten er skrudd opp
Eksempler på Upskill og Reskill i DNB