Gå til innholdet
 
Seniorstrategi og Mangfoldsledelse

MAI 2018

Seniorstrategi og mangfoldsledelse

Hvordan kan god mangfoldsledelse «bygge broen» mellom ulike rammebetingelser og hensyn? 
Arbeidstakere blir stadig eldre og skal stå lengre i arbeid. Seniorpolitikk kan gi utfordringer knyttet til integrering og verdiskapning i virksomheten. Samtidig er kravet til  «ung» og oppdatert kompetanse økende.

Dyveke Hamza, organisasjonsdirektør i Advokatfirmaet Haavind AS:

Dyveke har lang og bred erfaring fra ledelse- og organisasjonsutvikling, og kjenner hele HR feltet fra ulike bransjer og organisasjoner. Hun er kjent for å være en av landets fremste eksperter på mangfold i arbeidslivet

  • Hva kjennetegner god mangfoldsledelse?
  • Hva gjør virksomheter som lykkes med å utnytte den merverdien som mangfold gir?
  • Senior kompetanse som verdiskapende ressurs

Torhild Kalstø, Daglig leder, HR-huset Stavanger:

Torhild har over 25 års erfaring fra HR-faget. Hun har solid kompetanse innen fagområdet seniorpolitikk, og har arbeidet både som kursholder, veileder og foredragsholder

 

  • Om 20 år er hver 4. borger senior
  • Senkarriere og seniorpolitikk
  • Hvordan utforme en verdiskapende seniorstrategi?