Gå til innholdet
 
Slik lager du en god CV 
Er du en av mange som er permittert i disse korona tider? Eller den som sitter på hjemmekontor og kjenner på usikkerheten rundt hva som vil skje med din stilling fremover? Eller kanskje du er en av dem som stiller deg spørsmål om du er på riktig karrierevei i dag?

I en slik situasjon som vi står midt oppi nå, er det mange av oss som har fått et mulighetsvindu med ekstra tid til å ta tak i ting som du kanskje har tenkt på lenge. Kanskje tiden er inne for å pusse litt på CVen? Vi HR-huset har lagt merke til at mange som kommer til oss ofte har de samme forbedringspunktene.

Her er derfor noen tips til de viktigste elementene i din CV og som vi anbefaler at du legger vekt på:

Overskrift

Mange bruker CV eller Curriculum Vitae som overskrift alle vet at hva en CV er og ser med en gang at dette faktisk er en CV. Vårt tips er: bruk NAVNET DITT som overskrift. For dette er din merkevare og ditt salgsdokument og hjelper også mottaker til å huske deg bedre.

Bilde

Noen tenker at man skal droppe bilde. Fordi man kanskje er redd for at trynefaktor eller andre irrelevante kriterier skal påvirke rekrutteringsprosessen. Vårt tips er BRUK BILDE. Dette bidrar at navn og bilde kodes sammen og igjen gjør at vi husker deg bedre.

Nøkkelkompetanse 

Her er det mange som kun fokuserer på sine personlige egenskaper. Vårt tips her er at du tenker på dette feltet som en mini-CV. Her skal du i en kort tekst oppsummere alt du KAN. Altså din FAGkompetanse. Så er det fint å flette inn personlige egenskaper.

Eksempel: Strukturert økonom med lang erfaring innen regnskapsanalyse.

Ideelt sett skal du i denne sekvensen si noe om hva du KAN,  litt om hva du ER og signalisere hva du VIL. Dette kaller vi en bevisstgjøringsprosess.  En bevisstgjøringsprosess vil hjelpe deg og gi deg gode verktøy til å til å spisse og skreddersy din CV ytterligere.

Erfaring

Det kan være lett for at dette blir et felt med oppramsing eller unyttig innhold. Sjekk at du her har fått med dette:
- Firma og avdeling
- Din rolle
- Oppgaver, mandat, ansvar, resultat, budsjett, personal med mer

 

For at din CV skal være attraktiv i arbeidsmarkedet er det også viktig å huske på at din CV skal være:

Relevant: Dette punktet er særdeles viktig for at din CV skal være den som skiller seg ut blant andre søkere. CVen din skal ha en rød tråd og hvor den er relevant til det du søker på.

Konkret: Husk at målet med å sende inn en CV og søknad, er å komme til intervju. Mange rekrutterere leser gjennom CVen din på under 1 minutt for grovsortering. Derfor er det viktig å skrive så konkret og kortfattet som mulig. Gjerne veksle mellom prosa-tekst og punkter, men unngå en historiefortelling og «hvorfor» og «hvordan».

Kort: Med tanke på den tiden rekrutterere går gjennom hver enkelt CV, er det fint å ha den på 2-3 sider.

Noen synes disse tipsene er enkle og setter sammen dette lett selv. Andre står mer fast. Vi kjenner ofte selv på følelsen av at det er lett å gi andre råd – men så stopper det litt opp når man skal implementere disse rådene på seg selv. Dersom du trenger hjelp til å komme i gang eller en sparringpartner så hører vi gjerne fra deg:

Nina Solheim tlf. +47 945 10 452

Ellen Furu tlf. + 47 920 87 444