Gå til innholdet
 
Lederutvikling - essensielt i tiden vi er inne i nå
Vår Seniorrådgiver Jeanette Mohn har blitt intervjuet av Lederne. Den høye endringstakten i arbeidslivet, med store teknologiske skift og økt fokus på medarbeideropplevelsen, er noe av grunnen til at Jeanette Mohn mener lederutvikling er essensielt i tiden vi er inne i.
I intervjuet reflekterer Jeanette over at vi er inne i en tid der medarbeideropplevelsen er viktigere enn noen gang, vi får stadig høyere kompetansenivå, ønsker involvering, utvikling og læring. De dyktige medarbeiderne er en knapp ressurs, og det er vanskelig å finne,  beholde og utvikle talentene. Forventninger og krav til samspill fra ansatte stiller også krav til lederskapet. 

Det er derfor viktig å sette eget lederskap på agendaen. Det handler om å reflektere over hvem du ønsker å være, og hva du ønsker å bli husket som. Å sette av tid til å evaluere og vurdere eget lederskap er en god ting for å utvikle seg som leder. Kanskje er det også en idé å skape et mantra som du forsøker å leve opp til?

De selskapene som har en organisasjonskultur som fremmer involvering, delaktighet og tett interaksjon, lykkes bedre med dette enn de som er hierarkiske. Det handler om å skape en god dialogplattform hvor det ikke er fokus på hva jeg har gjort og ikke, men hvordan man har det. Da skaper man som leder engasjement og bygger samtidig kultur.

Sett eget lederskap på agendaen. Reflekter over hvem du ønsker å være, og hva du ønsker å bli husket som, råder Jeanette Mohn.

Les hele intervjuet med Jeanette her: Lederne
Og ta gjerne kontakt med henne om du ønsker en prat om Lederutvikling