Gå til innholdet
 
Praktisk HR - nytt produkt fra Infotjenester 
Infotjenester lanserer et nytt produkt hvor HR-huset har vært en stolt samarbeidspartner!

Målet med Praktisk HR er at du skal føle trygghet i HR-rollen. Tjenesten gir deg støtte i arbeidshverdagen og gir gode og konkrete tips om hvordan du skal gjennomføre små og store prosesser etter beste praksis.

Pris kr 7 000 pr. år, dvs. kr 584 pr. mnd.

Kjøp før 15. november og få første års pris til kr 6 000

Temaer i Praktisk HR:

  • Strategisk HR
  • Employer branding
  • Rekruttering
  • Preboarding og onboarding
  • Utvikling og oppfølging
  • Organisering og endring
  • Offboarding
  • HR-rollen - lederstøtte
  • Lønn og belønning


Praktisk HR gjør deg i stand til å ta riktige beslutninger og gjennomføre HR-prosesser smidig og effektivt. Dette kan være både mindre oppgaver og de store, mer utfordrende prosessene. Vi gir deg gode og konkrete veiledninger på hvordan du kan gjennomføre dette i praksis. Med Infotjenesters eksperter i ryggen vil du ha flere å sparre med og føle deg tryggere både ovenfor ansatte og andre ledere i din virksomhet.

Praktisk HR gir deg en verktøykasse slik at du kan lose virksomheten gjennom de ulike prosessene på best mulig måte, slik at ansatte leverer som forventet uten negativt påvirket arbeidsmiljø. Man må også gjennomføre HR-prosessene i trå med minimumskravene i loven, noe annet vil kunne medføre store kostnader for deg som arbeidsgiver.

Gjennom å abonnere på Praktisk HR kan du bidra positivt til de gode prosessene og til at din arbeidsgiver er og forblir en god arbeidsgiver.