Gå til innholdet
 
Vi skaper trygghet og tillit
Daglig leder i HR-huset, Tone Odvold, ble intervjuet i Personal og Ledelse utgave 5, 2020. 
Vi gjengir her hele teksten. 

Du kan fortsatt være en god arbeidsgiver selv om du må nedbemanne.
For å komme i riktig posisjon, opptre ærlig og ryddig, skape trygghet og tillit, kan det være nødvendig å hente inn eksperter.

HR-huset består av en gjeng kompetente spesialister og generalister innenfor alt av HR-utfordringer. Rundt omkring i landet har de til enhver tid mellom 40 og 50 konsulenter ute på kundeoppdrag – og det i svært mange ulike bransjer og virksomheter.

– Vi har lang og solid erfaring, fra store nasjonale og internasjonale selskaper til start ups. I alle sammenhenger er det et mål for oss å representere det trygge i enhver prosess, samtidig som vi skal oppleves uformelle og myke i formen. Slik bygger vi tillit mellom oss og oppdragsgiver, og alle partene som er involvert, forklarer Tone Odvold, daglig leder i HR-huset AS.

Endringstakten er høy

Odvold representerer selv noe av det som gjør HR-huset unikt: Evnen til raskt å sette seg inn i kundens problemstilling, forankre en trygg prosess,  lytte og respektere menneskene.

– Tendensen er tydelig – behovet for bistand er økende. Vi tror det handler om at endringstakten er rask. Kunden ønsker oss inn for å skape trygg navigasjon i krevende prosesser, mener Tone.

HR-huset legger vekt på å legge igjen verktøy og holdninger som gir verdiskapning for selskapet og de ansatte.

– Vi er opptatt av å nå virksomhetens forretningsmessige mål og samtidig være direkte engasjert i de som blir berørt, og sikre at de blir ivaretatt på en respektfull og profesjonell måte. Samtidig er det viktig å ivareta de som blir igjen som kan oppleve sorg og stor grad av usikkerhet. Vi bryr oss om alle parter – og alle må være delaktige i det å skape trygghet og en god prosess.

Etablere en kultur

-Vi ser at de virksomhetene som har en godt etablert endringskultur er de som klarer seg best. De er godt rustet for omstilling og kommer seg gjennom krisen som Covid 19 har skapt for mange virksomheter.

-Behovene hos våre kunder er svært forskjellige, noen har allerede langsiktige strategier på plass, mens andre er små start-up selskap uten hverken strategi eller HR-kompetanse.

Kundene gir tilbakemelding om at det oppleves trygt å få inn konsulenter fra HR-huset. Vi identifiserer raskt aktuelle utfordringer og kombinerer mentoring/coaching med rådgivning og gir de praktiske verktøy som gir de umiddelbar nytteverdi i hverdagen.

- Vi er opptatt av å etablere en endringsmentalitet der endring kan oppleves positivt. Vår erfaring er at endring gir muligheter både for selskapene og individene. Gjennom våre karriereprogram ser vi at over 95 prosent av deltakerne opplever endringsreisen som positiv.

-Kontinuerlig utvikling er et gode for oss alle, og vår styrke er at vi ser sammenhengen mellom det forretningsmessige og det menneskelige perspektivet.  Medarbeiderne er tross alt de viktigste ressursene vi har, det er de som står for verdiskapningen fremover, fortsetter Tone Odvold, som selv har bakgrunn fra SATS, Nordic Choice Hotels og Reitan Convenience for å nevne noe.

 

Fast i sak, myk i form

- Å ha en ekstern og nøytral partner i omstillingsprosesser kan være klokt. Vår styrke er bred forretningsforståelse, solid fagforståelse kombinert med vår ydmyke tilnærming.

-Vi liker å si at vi er fast i sak og myk i form – vi er profesjonelle samtidig som vi er empatiske. Vi opplever at det gir tillit og trygghet både for kunden og den enkelte medarbeider. Vi lytter og skreddersyr, og bruker av hele vår verktøykasse for å etablere et profesjonelt forhold som ivaretar den enkelte kundes behov, presiserer daglig leder.

Hun fremhever HR-husets fleksibilitet, og evne til å snu seg rundt. Vi er raske og effektive samtidig som regler og lovverk ligger trygt i ryggmargen.

Vi er en solid partner i omstilling og endring. Våre kunder får ikke bare en konsulent, men et helt HR-hus i ryggen.

Tones huskeliste på endringsreisen: 

  • En endringsreise må planlegges for alle – kundens behov, de som blir berørt og de som blir igjen.
  • Sikre effektiv fremdrift.
  • Følg arbeidslivets spilleregler.
  • Vær transparent og ærlig – det skaper tillit og troverdighet.
  • Sørg for god dialog med tillitsvalgte og fagforeninger.
  • Vær konkret og skap forutsigbarhet.
  • Gi mye informasjon og vær god på å kommunisere.
  • Forbered og tren ledere i endringsreisen.
  • Ta utgangspunkt i medarbeidernes ståsted – ta vare på folkene dine.
  • Anerkjenn at vi er ulike mennesker – på seg selv kjenner man ingen andre.

 

Takk for at du leste! Ta gjerne kontakt med Tone om du ønsker en nærmere prat om dette temaet: Tone Odvold, tlf: +47 982 23 053