Gå til innholdet
 
Omstilling og nedbemanning

Omstilling, endring og nedbemanning er krevende prosesser for alle involverte. Mye kan gjøres for å minimere smertene. I hovedsak handler dette om gode forberedelser, tydelig lederskap, etterlevelse av arbeidslivets spilleregler og en god balanse mellom mot og empati.

HR-huset har spesialisert seg på å gjennomføre omstilling og nedbemanningsprosesser i henhold til beste praksis på området. Denne ekspertisen har vi ervervet gjennom erfaring fra mange store og små prosesser hos velrennomerte norske, nordiske og globale virksomheter i løpet av de siste 8 årene. Vi samarbeider tett med ledelsen, HR, tillitsvalgte og skreddersyr et løp som er tilpasset virksomhetens rammer, kultur og tidsaspekt.

Vi er opptatt av å ivareta det juridiske aspektet, og samtidig sørge for at vi ivaretar den menneskelige siden på en god måte. Sistnevnte avgjør i stor grad om omstillingen blir vellykket eller ikke.

 • • Prosjektledelse A-Å med tidsplan og mål/delmål – planlegging og kvalitetssikring av prosess
 • Tydeliggjøre mål og mandat
 • Kommunikasjonsplanlegging
 • Behov og kompetansekartlegging 
 • Individuell støtte til ledere, bl.a. ift. vanskelige samtaler
 • Planlegging/gjennomføring ifm. innplasseringssamtaler, omstillingssamtaler og drøftemøter
 • Juridisk rådgivning
 • Utforming av sluttavtaler
 • Miniseminarer for ledere – «ledelse i motvind»
 • Informasjonsmøter til ledere og ansatte
 • De som blir igjen – leder/teamutvikling i «ny organisasjon»
 • Oppsummering og evaluering av prosess

 

For mer informasjon om hvordan HR-huset kan bidra innenfor Omstilling og Nedbemanning, ta gjerne kontakt med Runar Heggen på tlf…

 

Se for øvrig vår artikkel: «7 tips til vellykket nedbemanning».

Våre samarbeidspartnere

Vector Smart Object
Wise
Arbora
podiumlogo-ny-negativ
Hvit Grette_Logo_NEG-CMYK-high res(1)

facebook linked in
HR-Huset AS | Sandakerveien 114 b, 0484 Oslo | Postboks 4542 Nydalen, 0404 Oslo
HR-huset Stavanger AS  | Ipark, Prof. Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger |  Postboks 8034, 4068 Stavanger
Nettstedkart | Cookies / informasjonskapsler | © | Webdesign og webutvikling: InCreo