Gå til innholdet
 
HR for Hire
Gjennom vårt konsept HR for Hire, dekker vi midlertidige ressursbehov og bistår med erfaren HR-kompetanse på alle nivåer. Dersom din virksomhet mangler ressurser eller rett kompetanse, kan HR for Hire være løsningen.

Vi dekker din bedrifts midlertidige ressursbehov

Alle virksomheter går gjennom ulike faser, og behovet for ekstra ressurser kan ofte oppstå på kort varsel. Samtidig er ansettelsesprosessen ofte både tid- og ressurskrevende for virksomheten.

HR-huset har spesialisert seg på å finne rett kompetanse og levere operativ HR-bistand i løpet av kort tid. Vi dekker din virksomhets behov, enten dere trenger ressurser på kort eller lang sikt. HR for Hire er en kostnadseffektiv og fleksibel løsning som skal lønne seg for våre kunder.

Vi tilbyr:

  • Erfarne ledere innen personal/HR

  • HR-generalister

  • HR Business Partnere

  • Bistand i endringsprosesser og HR-relaterte prosjekter

  • Bistand til å dekke midlertidige ressursbehov ved fravær eller til ny person er på plass i organisasjonen

 

Hva kan HR-huset gjøre for deg?

HR-husets styrke er effektive løsninger med høy kvalitet. Med lang erfaring og et sterkt kompetansegrunnlag, setter vi oss raskt inn i oppdragets art og din bedrifts behov. Våre konsulenter er blant bransjens beste på sitt fagfelt og har bred erfaring fra de fleste bransjer og fagområder innen HR. Vi bistår, enten dere trenger ressurser på heltid, deltid, prosjektbasert eller gjennom abonnementsavtaler.

 

Vil du ha mer informasjon?

Ta kontakt med  Ellen Furu  tlf. 920 87 444

Kontaktskjema HR for Hire