Gå til innholdet
 
HR-rådgiver

På vegne av vår kunde søker vi etter HR-rådgiver med 5 års relevant arbeidserfaring innen operativ HR. Dette er et engasjement med rask oppstart. 

Engasjement er på ca. 60%. Arbeidssted er Rjukan, og du kan jobbe delvis fra hjemmekontor. Du må likevel kunne ha mulighet til å være tilstede på Rjukan 1 til 2 dager i uken og ved behov.

Arbeidsoppgavene er: 

 • Lederstøtte 
 • Bistå i personalsaker 
 • Rutiner rundt nyansettelser/ avslutning av arbeidsforhold 
 • Bistå i rekrutteringsprosesser 
 • Lønnsforhandlinger
 • Sykefraværsoppfølging (IA-arbeid) med pålagte møter mot NAV og den sykemeldte etc.
 • Bedriftshelsetjeneste, kontakt/samarbeid med arbeidsgiver organisajon, AMU og verneombud
 • Ajourhold av personalarkiv
 • Oppdatere stillingsbeskrivelser
 • Nye avtaler/kontrakter ved «flytting» av ansatte
 • Oppdatere særavtale
 • Oppdatering av lovendringer og personalhåndbok
 • Planlegge/gjennomføre medarbeider-/utviklingssamtaler
Du finner utfyllende informasjon om stillingen og kontaktdetaljer her: HR-rådgiver