Gå til innholdet
 
Senior HR prosjektleder

På vegne av vår kunde i Oslo søker vi etter en midlertidig HR ressurs med prosjektleder erfaring. Det er mulighet for fast ansettelse. 

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har erfaring fra en seniorrolle innen HR og 5 års arbeidserfaring fra prosjektledelse. Dette er en 100% stilling  med oppstart i slutten av august.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • En hovedoppgave i perioden blir å være prosjektleder for et nytt helhetlig HR-system fra A-Å, fra kravspek til utvikling og implementering
  • Lede strategiske prosjekter og sikre at kunden har en klar langsiktig retning og ambisjon når det gjelder kultur, arbeidsplass og medarbeiderskap 
  • Identifisere områder for forbedring i medarbeiderreisen
  • Ledelse av HR tech-prosjekter
  • Bidra til kontinuerlig forbedring av eksisterende prosesser og rutiner i HR
  • Holde seg oppdatert om trender og verktøy for å utvikle organisasjonen
  • Sikre god samhandling og koordinering av oppgaver på tvers av Business Unit, gjennom HRBP/HR lederteam
  • Fasilitere workshop og møter, koordineringsarbeid, utarbeide tidsplaner og påse at teamet leverer i henhold til forventninger på ressurser og tid
Du finner utfyllende informasjon om stillingen og kontaktdetaljer her: Senior HR prosjektleder