Gå til innholdet
 
HR Rådgivning

Rådgivning i strategiske og operative HR prosesser

Vi støtter topp og mellomledere samt HR-funksjoner i hele spekteret av utfordringer knyttet til HR, organisasjon og medarbeidere. Det kan være enkeltsaker som å bistå  i en vanskelig personalsak eller større prosesser knyttet til implementering av HR-prosesser og system samt utvikling, omstilling og endring.

Vi legger vekt på  tydelighet, ivaretagelse av lovreguleringer og avtaler, og ikke minst respekt- og tillitsfulle prosesser. Vår kompetanse er opparbeidet gjennom lang erfaring fra store og små prosesser for velrenommerte norske, nordiske og internasjonale virksomheter.

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå deg og din virksomhet i HR prosesser  ta kontakt med Tone Odvold, tlf. +47 982 23 053

Du kan også legge inn dine kontaktopplysninger nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

 

 

Kontaktskjema HR Rådgivning