Gå til innholdet
 
Arbeidsgiverstøtte i Koronakrisen

Covid-19 skaper store utfordringer for mange arbeidsgivere.

Vi kan tilby støtte til deg som arbeidsgiver i kjølvannet av Koronakrisen. 

Mange ledere opplever å ha krevende dager, og står i nye og til dels ukjente utfordringer. 

Det store spørsmålet mange stiller nå er hvordan ruste lederne og medarbeiderne for å håndtere og stå i denne nye situasjonen på en god måte.

Trenger du bistand knyttet til arbeidsrettslige spørsmål, omstilling og endring eller ledelse, er vi bare en samtale unna.

Ta kontakt med vår Seniorrådgiver Jeanette Mohn, tlf 911 38 670, for å diskutere dine problemstillinger og skissere gode løsninger.

Ta kontakt for arbeidsgiverstøtte!