Gå til innholdet
 
Din HR rådgiver

HR-huset tilbyr en fleksibel løsning der du får din dedikerte HR rådgiver

Du får akkurat den HR-kompetansen du har behov for i den perioden du trenger det. Du får bistand til å løse konkrete utfordringer enten det er operativ eller strategisk. 

 

Dette kan være spesielt aktuelt for deg som:

  • Ikke har en HR funksjon. Du får en dedikert HR ressurs som er en god faglig sparringspartner i alle HR relaterte spørsmål.
  • Har et midlertidig behov for HR kompetanse til å håndtere HR og personalspørsmål, nedbemanning, omstilling eller endring.
  •  Er alene på HR. Du får en Senior HR rådgiver som du kan diskutere HR faglige spørsmål og utfordringer med.

 

Din HR rådgiver kan bistå deg i alle HR-relaterte spørsmål:

  • HR prosesser og HR prosjekter
  • Rekruttering og onboarding
  • Personalsaker
  • Permittering, omstilling og nedbemanning
  • Talent management

Vi har fleksible løsninger tilpasset ditt behov. Les mer her