Gå til innholdet
 
Endring og omstilling
Omstilling, endring og nedbemanning er krevende for alle involverte. Mye kan imidlertid gjøres for å skape gode endringsprosesser. Med gode forberedelser, tydelig lederskap, etterlevelse av arbeidslivets spilleregler og en balanse mellom mot og empati, vil prosessen kunne gjøres så smidig som mulig for alle parter.

HR Huset bistår din bedrift under endringsprosesser

HR-huset har spesialisert seg på å gjennomføre omstillings- og nedbemanningsprosesser i henhold til beste praksis på området. Gjennom en årrekke har vi bistått velrenommerte norske, nordiske og globale virksomheter under små og store endringsprosesser. Dermed har vi tilegnet oss verdifull kompetanse som gjør oss egnet til å bistå din bedrift, uansett hvilken form for omstilling dere står ovenfor.

Vi samarbeider tett med ledelsen, HR, tillitsvalgte og skreddersyr et løp som er tilpasset virksomhetens rammer, kultur og tidsaspekt.

Din rådgiver gjennom hele eller deler av prosessen

En endringsprosess forløper gjerne på denne måten:

Untitled-5

 

Vi kan bidra med rådgivning i hele eller deler av prosessen, blant annet på følgende områder:

 • Prosjektledelse A-Å med tidsplan og mål/delmål, planlegging og kvalitetssikring av prosess

 • Tydeliggjøre mål og mandat

 • Kommunikasjonsplanlegging

 • Behov og kompetansekartlegging

 • Individuell støtte til ledere, bl.a. ift. vanskelige samtaler

 • Planlegging/gjennomføring ifm. innplasseringssamtaler, omstillingssamtaler og drøftemøter

 • Juridisk rådgivning

 • Utforming av sluttavtaler

 • Miniseminarer for ledere; – «ledelse i motvind»

 • Informasjonsmøter til ledere og ansatte

 • De som blir igjen; – leder/teamutvikling i «ny organisasjon»

 • Oppsummering og evaluering av prosess

 

Fokus på både juridiske og menneskelige aspekter

Vi er opptatt av å ivareta det juridiske aspektet, og samtidig sørge for at vi ivaretar den menneskelige siden på en god måte. God dialog og oppfølging avgjør i stor grad om en omstilling blir vellykket eller ikke.

Står din virksomhet overfor en endringsprosess? Les 7 tips til vellykket nedbemanning her.

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe din bedrift gjennom endring og omstilling? Ta gjerne kontakt med Tone Odvold tlf. +47 982 23 053