Gå til innholdet
 
HR strategi

Har du en godt forankret HR strategi?

Trenden viser at HR får stadig større plass og et tydeligere mandat i utviklingen av organisasjonen, da mennesker og kompetanse er en kritisk faktor for å være konkurransedyktig.

HR-huset legger vekt på at HR-strategien er tett integrert med forretningsstrategien og gir retning og prioriteringer til hvordan ledelse av de menneskelige ressursene skal bidra til måloppnåelse.

Vi bistår deg og din virksomhet i å utarbeide ny HR strategi eller revidere den eksisterende. Om du ikke har behov for en komplett HR strategi, er det kanskje enkelte områder som er viktigere enn andre:

  • Strategi for organisasjon

  • People strategi

  • Rekrutteringsstrategi

  • Strategi for kompetanseutvikling

  • Seniorsstrategi

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå deg og din virksomhet i HR prosesser ta kontakt med Tone Odvold, tlf. +47 982 23 053.

Du kan også sende inn dine kontaktdetaljer nedenfor så tar vi kontakt med deg.

 

Jeg ønsker en prat om HR strategi