Gå til innholdet
 
Arbeidslivsseminar hos Advokatfirmaet Grette
Velkommen til Grettes årlige Arbeidslivsseminar! Som ved tidligere år, ser vi frem til stort oppmøte og engasjerte deltakere!
Tidspunkt: Torsdag 13.sep. fra kl. 12:30 til kl. 16:30
Sted: Advokatfirmaet Grette AS, Filipstad Brygge 2, Oslo

For HR-husets kunder og forbindelser tilbys redusert pris: 1250,- (50% rabatt)

Senioradvokatene Thorkil H. Aschehoug og Hege G. Abrahamsen vil gjennomgå nytt innen arbeidsretten, herunder viktige lovendringer og sentrale dommer innenfor arbeidslivet.

Partner Christopher Hansteen vil gjennomgå konsekvensene av Høyesteretts dom om reisetid og ta for seg spørsmål som; Visker dommen generelt ut skillet mellom reisetid og arbeidstid? Kan man trekke generelle slutninger fra dommen med hensyn til hvordan reisetid skal kompenseres?

Partner og leder for vår arbeidslivsavdeling Jens Kristian Johansen og fast advokat Vibeke Holm vil gjennomgå ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning. Jens Kristian vil gi råd og tips ut fra sin omfattende erfaring som rådgiver i flere store nedbemanningsprosesser de senere år.

Avslutningsvis vil partner Sigurd-Øyvind Kambestad og advokat Tor-Børge Bendiksen se nærmere på Norwegiansaken som skal behandles i Høyesterett i oktober, og gjennomgå
ulike spørsmål knyttet til grensen mellom innleie/bemanningsentreprise og hva som kan anses som midlertidige ansettelser ved denne typen konserninterne omorganiseringer.

I år som tidligere år inviterer vi til tapas med forfriskninger på vår takterrasse hvor vi fortsetter å diskutere aktuelle arbeidsrettslige spørsmål. Dere får anledning til å møte ledere og andre med HR-ansvar i andre virksomheter, knytte nettverk og høre hvordan andre løser tilsvarende utfordringer som dere selv har. Det blir også god anledning til uformell drøfting av problemstillinger med advokatene fra Grettes faggruppe for Arbeidsliv og pensjon.

Meld deg på i skjemaet nedenfor - Velkommen!

 

 

Påmelding jubileumsseminar