Gå til innholdet
 
Karriereomstilling – «fra sluttpakke til startpakke»!

Omstilling og nedbemanning som rammer medarbeidere eller grupper av ansatte er som oftest uønsket for den enkelte, men oppleves likevel forskjellig. Felles for dem alle er at de fortjener å bli behandlet med den samme respekt, som de som skal bli igjen i virksomheten. I samarbeid med ledelsen skreddersyr vi opplegget for å sikre at nettopp den enkelte omstillingsprosess blir tilpasset medarbeidernes stillingstyper, kompetanse, alder, etnisk bakgrunn osv.

Alle situasjoner som innebærer endring, inneholder også muligheter. Det gjelder også ufrivillige endringer, som det å måtte gå fra en stilling man har hatt i mange år. Etter innledende benektelse, sorg og sinne er det mange som blir overrasket over hvor mange muligheter som finnes i arbeidsmarkedet. I HR-huset har vi fokus på at «Endring gir muligheter». Vi ønsker å snu fokus fra «sluttpakke» til «startpakke». Dersom våre kandidater opplever det på samme måte i løpet av programmet, har vi lykkes!

Mål med Karriereveiledningen:

Kandidaten skal raskest mulig ut i ny, riktig jobb.

 

Delmål:

Kandidaten skal:

•       Lykkes med å håndtere den pålagte yrkesomstillingen

•       Komme frem til en beskrivelse av egen fremtidig optimal arbeidssituasjon

•       Bli en aktiv jobbsøker

•       Oppnå ny stilling

 

For å sikre overnevnte mål vil vi bruke metodikken som HR-huset har utviklet i forbindelse med karriereomstilling.

 Figuren under illustrerer HR-husets metodikk – en systematisk tilnærming til karriereomstillingsprosessen:

Untitled-1


For mer informasjon knyttet til karriereutvikling i HR-huset, ta kontakt med
Ellen Thunold Furu (+47 92087444), evt. Nina Solheim (+47 94510452)

Kontaktskjema