Gå til innholdet
 
HR Business Partner - TOOLS
Vi søker en engasjert HR Business Partner til Tools som ønsker å bidra til å styrke våre kjerneprosesser og aktivt følge opp våre salgskanaler.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:
 • Støtte ledere og medarbeidere i operative HR-spørsmål
 • Lederstøtte i personalsaker
 • Iverksette HR-tiltak i takt med organisasjonens behov
 • Attraktvitet, rekruttering og onboarding
 • Sykefraværsoppfølging i samarbeid med ledere
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Utvikle og holde kurs for ledere i relevante HR-emner
 • Lede HR-relaterte prosjekter
 • Vedlikeholde stillingsbeskrivelser, arbeidskontrakter mm
 • Etterleve selskapets interne retningslinjer og prosesser og følge opp at ledere følger prosessene innen HR
 • Oppfølging av GDPR-rutiner         
Les mer om stillingen her: HR Business Partner