Gå til innholdet
 
HR Manager- Unicon Norge

Er du Unicons nye engasjerte og drivende HR Manager?

Vi søker HR Manager til Unicon Norge som vil ha det overordnede ansvaret for HR og HMS arbeidet i virksomheten. HR Manager har en sentral rolle i ledergruppen og vil jobbe tett med ledelsen i utvikling av forretningen og organisasjonen. Rett kandidat til stillingen er opptatt av forretnings- og organisasjonsutvikling,  forstår viktigheten av HR sitt bidrag til virksomheten og aktivt støtter opp om utviklings og endringsarbeidet.  

Ansvarsområder
  • Rådgi, utfordre og støtte ledelsen og organisasjonen
  • Sikre gode og relevante HR prosesser som styrker og bygger virksomheten videre
  • Aktivt støtte ledelsen i strategiske initiativer og forretningsutvikling
  • Bistå ledere i HR og personalrelaterte spørsmål
  • Drive endrings og utviklingsarbeidet
  • Drive rekrutteringsprosesser og sikre god onboarding
  • Trene og coache ledere i utøvelse av godt lederskap
  • Sykefraværsoppfølging
  • Overordnet ansvar for å sikre fremdrift i HMS arbeidet

Du finner utfyllende informasjon om stillingen og kontaktdetaljer her: HR Manager Unicon Norge