Gå til innholdet
 
Våre rekrutteringsprosesser

Med spisskompetanse innen HR sikrer vi rett HR kompetanse på rett plass!

Vår spisskompetanse innen HR og organisasjon, er vårt viktigste bidrag i rekrutteringsprosessen å kvalitetssikre relevant HR-kompetanse. Vi setter vår ære i at både kunde og kandidat opplever at valget er en god match, både med tanke på kompetanse, erfaring og tilpassing til miljø og organisasjon.


Rekruttering og søk:

Vi bruker gjennomarbeidede prosesser og verktøy for å sikre best mulig kandidat til stillingen.

•Våre arbeidsprosesser bygger på mange års erfaring innen HR-rekruttering

•Rekrutteringsprosessen følger retningslinjer utarbeidet av Det Norske Veritas

•Bruk av testverktøy følger retningslinjer utarbeidet av Det Norske Veritas

•I avsluttende runder brukes tilpassede case

 

Vi sikrer godt tilfang av aktuelle kandidater ved å kombinere annonserte prosesser, med søk i eget nettverk og kandidatbase. Om ønske om full konfidensialitet, har vi også rene søkprosesser.

 

Vi tilbyr også: 

Kvalitetssikring av finalekandidater
Når du ønsker å stå for rekrutteringen selv og du ønsker en annen vurdering . Vi deltar i avsluttende runde med dybdeintervju, spesialtilpasset case, personlighets- og evnetester eventuelt referanseintervju.

Short list
Når du trenger en ny HR leder eller HR medarbeider og ønsker en raskere prosess, søker vi  aktivt i egen kandidatbase og nettverk etter kvalifiserte kandidater. Du blir presentert for  kompetente og relevante kandidater som er interessert i og motivert for muligheten i din virksomhet. Kandidatene som presenteres er intervjuet av HR-huset, samt at det er foretatt evne- og personlighetstester og 2 referanseintervju.

 

Ta kontakt med Jeanette Mohn tlf. +47 911 38 670 for mer informasjon om HR rekruttering. 

Du kan også sende inn dine kontaktdetaljer nedenfor så tar vi kontakt med deg. 

 

Jeg ønsker en prat om HR rekruttering