Gå til innholdet
 
Bli bevisst dine styrker som arbeidstager!

Selvledelse handler om å være sin egen beste hjelper. Er du bevisst i dine karrierevalg? Er du på rett hylle? Du har svaret, men vi kan hjelpe deg på vei.

Vi veileder våre kandidater gjennom å tydeliggjøre kompetanse, personlige egenskaper og drivkrefter samt motivasjonsfaktorer. Etter endt program er målet å komme frem til Optimal Arbeidssituasjon. Med denne har kandidaten et godt utgangspunkt for å ta riktige karrierevalg, i eller utenfor nåværende stilling. 

Mål

Avklare nåsituasjon: Hvor er jeg nå – etablere samarbeidsplattform

Bli bevisst på verdien av egne erfaringer, kunnskap, personlighet og preferanser

  • Hva KAN jeg?
  • Hvem ER jeg?
  • Hva VIL jeg?

Prosess

  • Coaching – dialog og øvelser
  • JTI – analyse – preferanse testverktøy
  • Refleksjon og hjemmearbeid 

Resultat

  • OAS – Optimal arbeidssituasjon
  • Økt selvinnsikt og styrket selvfølelse

 

 

Våre samarbeidspartnere

Vector Smart Object
Wise
Arbora
podiumlogo-ny-negativ
Hvit Grette_Logo_NEG-CMYK-high res(1)

facebook linked in
HR-Huset AS | Sandakerveien 114 b, 0484 Oslo | Postboks 4542 Nydalen, 0404 Oslo
HR-huset Stavanger AS  | Ipark, Prof. Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger |  Postboks 8034, 4068 Stavanger
Nettstedkart | Cookies / informasjonskapsler | © | Webdesign og webutvikling: InCreo