Gå til innholdet
 
Sen karriere

Seniorpolitikk

Hvordan ivaretar du dine senior medarbeidere? En bevisst seniorpolitikk er lønnsomt. Det gir bedriften, ledelse og medarbeiderne en forutsigbarhet som bidrar til engasjement, effektivitet og arbeidsglede. Seniorer er like ulike som alle andre medarbeidere. Vi er opptatt av arbeidsglede i senkarrieren, og hvordan en god personalpolitikk kan bidra til at flere seniorer fortsetter i arbeid. HR-huset arbeider for at seniorene skal få den beste kunnskapen om sine muligheter, i henhold til pensjon og seniorpolitikk i arbeidslivet. Vi tilbyr både bedriftsspesifikke kurs samt veiledning til enkeltpersoner og grupper.

 

Pensjonsrådgivning

Ny folketrygd og fleksibel alderspensjon medfører nye valgmuligheter og en helt ny tankegang. Pensjon er ikke lenger et spørsmål om når vi ønsker å gå av med pensjon, men når vi ønsker å ta ut vår pensjon. Individuell pensjonsrådgivning vil bidra til å synliggjøre hvilke privat-økonomiske konsekvenser ulike alternativer kan få for den enkelte. Dette gir nødvendig grunnlag for å kunne ta riktige valg. Med vår kompetanse kan vi raskt gi deg en oversikt over aktuelle alternativer, hva du må passe på, og hvilke regler du må forholde deg til.

 

Send oss dine kontaktdetaljer nedenfor for å bli kontaktet for en prat om sen karriere.

Jeg ønsker en prat om sen karriere