Gå til innholdet
 
Endring, omstilling og nedbemanning

Vil du være trygg på at endringer i din organisasjon gjennomføres med beste HR praksis?

HR-huset har spesialisert seg på å gjennomføre omstillings- og endringsprosesser. Vi bistår i store og små omstillingsprosesser, som nedbemanning, integrasjon, virksomhetsoverdragelse eller oppkjøp. Vi kan bistå deg, uansett hvilken form for omstilling dere står ovenfor, i hele eller deler av prosessen.

Vi samarbeider tett med ledelsen, HR, tillitsvalgte og skreddersyr en prosess som er tilpasset virksomhetens rammer, kultur og tidsaspekt. En vellykket prosess ivaretar både de arbeidsrettslige forhold, god dialog  og måten vi møter og håndterer medarbeiderne på.

Du får en trygg og kompetent gjennomføring av større og mindre omstillings og utviklingsprosesser. 

 

Hva gjør du når nedbemanning er nødvendig ?

Tiden fra en nedbemanning blir kjent til den er gjennomført er en krevende periode. Mange opplever uro og utrygghet. Dette påvirker både motivasjon, lønnsomhet, produktivitet og kundetilfredshet. Alle medarbeidere påvirkes av denne type prosesser, både de som må gå og de som blir igjen.

Måten nedbemanning gjennomføres på er like viktig som den rettslige saksbehandlingen. Derfor er god planlegging, samhandling og ledelse sentralt når vi jobber med nedbemanning.

Vi samarbeider tett med ledelsen, HR, tillitsvalgte og skreddersyr en prosess som er tilpasset virksomhetens rammer, kultur og tidsaspekt. En vellykket prosess ivaretar både de arbeidsrettslige forhold, god dialog  og måten vi møter og håndterer medarbeiderne på. 

 

Ta gjerne kontakt med Tone Odvold, tlf: +47 982 23 053 for en prat om hvordan vi kan støtte deg og din bedrift på endringsreisen! 

Du kan også sende inn dine kontaktdetaljer nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Jeg ønsker en prat om vår endringsreise