Gå til innholdet
 

Beate Hall-Hofsø

Tittel: Seniorrådgiver
Mobil: +47 993 83 186
Område: HR for Hire
E-post: beate.hall-hofso@hrhuset.no
Erfaring: Beate har lang erfaring innen ledelse, salg og forretningsutvikling. Hun har tung kompetanse fra rekruttering, kontraktsforhandlinger og strategisk kunderådgivning. I HR-huset er hun ansvarlig for vårt område HR for Hire der vi tilbyr konsulenter på alle nivåer innen personal/HR. Beate er målrettet og svært løsningsorientert i sin tilnærming og gir seg ikke før den beste løsningen er på plass for både kunder og kandidater. Hennes kunnskap og erfaring fra ulike bransjer og tunge fagmiljøer gjør henne til en svært god rådgiver og sparringpartner for våre kunder.
Utdannelse: BI - Master of Management, pågående deltidsstudier: Økonomistyring, Logistikk- og markedsføringsledelse, Situasjonsbestemt ledelse, Personalledelse, Digitalisering, Arbeidsrett m.m.