Gå til innholdet
 

Jeanette Mohn

Tittel: Seniorrådgiver
Mobil: +47 911 38 670
Område: Organisasjon og lederutvikling, Teamutvikling, HR Rådgivning, HR Rekruttering
E-post: jeanette.mohn@hrhuset.no
Erfaring: Jeanette har en allsidig lederbakgrunn og har de siste 15 årene jobbet som profesjonell coach og konsulent. Hennes spesialisering er ledelse, team, endringsledelse og omstillingsprosesser og karriererådgiving. Hun administrerer og gjennomfører også HKI målinger, tiltaksbasert måling av medarbeideres engasjement og arbeidsglede. Jeanette har selv 13 års ledererfaring, og har deltatt i flere endrings- og omstillingsprosjekter. Hennes fokus er å styrke leder og teamets evne til å nå sine mål, gjennom god kommunikasjon, samhandling, resultatfokus og hun brenner for å skape utviklende relasjoner og kulturer som presterer og mestrer. Kombinasjonen av egen ledererfaring og solid coachingkompetanse fremheves som et fortrinn av ledere og deltagere. Hun får ofte tilbakemeldinger om at hun er inspirerende, full av entusiasme og evner å motivere andre i tillegg til solid faglig kompetanse.
Utdannelse: Jeanette er utdannet Handelsøkonom fra Handelsakademiet og har videreutdanning i Arbeidsrett fra Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Hun er sertifisert NLP coach. Jeanette er sertifisert i Cut-e personlighets -og evnetester, MPA og 4Mat. Certified Trainer Profiles XT, Check point 360, Profiles Performance Indicator og Sales Assessment.