Gå til innholdet
 
Pensjonsrådgivning

Ny folketrygd og fleksibel alderspensjon medfører nye valgmuligheter og en helt ny tankegang. Pensjon er ikke lenger et spørsmål om når vi ønsker å gå av med pensjon, men når vi ønsker å ta ut vår pensjon.

Etter at den nye pensjonsreformen trådte i kraft er det blitt viktig å tilegne seg kunnskaper for å kunne ta de rette valgene for deg selv. Har du tilstrekkelig informasjon og oversikt over reglene for alderspensjon fra NAV, tjenestepensjon samt eventuell AFP i privat og offentlig sektor?

Individuell pensjonsrådgivning vil bidra til å synliggjøre hvilke privat-økonomiske konsekvenser ulike alternativer kan få for den enkelte. Dette gir nødvendig grunnlag for å kunne ta riktige valg. Det handler ikke bare om kroner og ører, men utfordrer deg til å se en helhet i dine valg.

Å bruke tid på pensjonsrådgiving vil starte en prosess og gi deg større trygghet i dine valg. Vi
er en uavhengig rådgiver og tilbyr følgende tjenester:

  • Beregning av total forventet pensjon for privatpersoner
  • Planlegging av privat økonomi

Med vår kompetanse kan vi raskt gi deg en oversikt over aktuelle alternativer, hva du må passe på, og hvilke regler du må forholde deg til.

Rådgivingen omhandler

  • Alderspensjon
  • Afp
  • Tjenestepensjon
  • Fripoliser
  • Private spareavtaler

Vil du vite mer om pensjonsrådgivning, ta kontakt med Elina B. Bjørck (tlf. +47 916 65 046).