Gå til innholdet
 
Kurs seniormedarbeideren
Vi arrangerer ulike kurs innen denne viktige tematikken
-tilpasset seniormedarbeideren, ledere og tillitsvalgte. Kursene kan med fordel kombineres med individuell veiledning.

Kurs for seniormedarbeideren:
Tema: Mitt valg – mine muligheter

Målet med kurset er å bevisstgjøre seniorene i forhold til egne behov, ambisjoner og ressurser i og etter arbeidslivet.
Vi arrangerer både åpne og bedriftsinterne kurs.

Våre kurs tar utgangspunkt i:

  • Senkarriere
  • Pensjon
  • Hvordan planlegge avslutning av arbeidslivet


Kurs for ledere:
Mange ledere opplever det som vanskelig å snakke med seniormedarbeidere om senkarriere, og hvordan medarbeideren ser for seg de siste yrkesårene. Seniorer er like ulike som alle andre medarbeidere. Noen seniorer har ettertraktet kompetanse som bedriften har sterkt behov for – og andre har kompetanse som er gått ut på dato.

Kurset med fokus på:

  • Hva betyr det å være en senior?
  • Hvordan ha srbeidsglede i sen karrieren?
  • Hva bør jeg som leder vite om pensjon?
  • Seniorsamtalen

Kurs for tillitsvalgte:
  • Pensjon – hva bør jeg som tillitsvalgt vite
  • Seniorer i omstillingsprosesser
  • Min rolle som tillitsvalgt


Vil du vite mer om hvordan vi kan tilrettelegge kurs for din bedrift, ta kontakt med Elina B. Bjørck (+47 916 65 046)