Gå til innholdet
 
Karriereveiledning

Endring gir muligheter!

HR-huset veileder enkeltmennesker og grupper i å øke sin bevissthet knyttet til kompetanse, egenskaper og motivasjon gjennom:

  • Bevisstgjøringsprogram og karriereutvikling i nåværende jobb

  • Karriereomstilling og outplacement for ledere og medarbeidere som må gå fra sin stilling grunnet omstilling og nedbemanning 

  • Lederstøtte – veiledning og coaching knyttet til utfordringer i lederrollen.  • Vi veileder, støtter og motiverer, og setter enkeltmennesket i sentrum.

    Ta kontakt med  Ellen Thunold Furu (+47 92087444) eller Nina Solheim (+47 94510452) for mer informasjon.

    Du kan også fylle inn dine kontaktopplysninger i skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg så snart vi kan.


    Kontaktskjema karriereomstilling