Gå til innholdet
 
Karriereveiledning

Endring gir muligheter!

 

  1. HR-huset veileder enkeltmennesker og grupper i å øke sin bevissthet knyttet til kompetanse, egenskaper og motivasjon gjennom:

  2.  
  • Bevisstgjøringsprogram og karriereutvikling i nåværende jobb
  • Karriereomstilling og outplacement for ledere og medarbeidere som må gå fra sin stilling grunnet omstilling og nedbemanning
  • Lederstøtte – veiledning og coaching knyttet til utfordringer i lederrollen


Vi veileder, støtter og motiverer, og setter enkeltmennesket i sentrum

Ta kontakt med  Nina Solheim  tlf.+47 94510452for mer informasjon.

Du kan også fylle inn dine kontaktopplysninger i skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg så snart vi kan.


Kontaktskjema karriereomstilling