Gå til innholdet
 
Karriereveiledning

Er det mulig å være en god arbeidsgiver når du må gå til oppsigelser?

Et karriereprogram gir dine ansatte en profesjonell avslutning og en ny start. Et karriereprogram som gir dine ansatte en profesjonell avslutning, vil også styrke din posisjon som arbeidsgiver. Du skaper trygghet for alle ansatte og gir de beste forutsetningene for å ta nye steg i karrieren. HR-huset tilbyr velprøvde og tilpassede program med ulik varighet både individuelt og til grupper. Vi har spesielle program for ledere og toppledere. 

 

Mål for prosessen:

Vårt mål  er å ivareta dine medarbeidere gjennom sin jobbsøkerprosess og hjelpe dem raskest mulig ut i ny, og riktig jobb. Gjennom programmet vil dine medarbeidere bli mer bevisst sine styrker og talenter, og få en tydeligere forståelse for veien videre og sin optimale arbeidssituasjon. De blir aktive og trygge jobbsøkere med gode jobbsøkerverktøy.

Vi vet at det å si opp egne medarbeidere og kolleger er en tøff utfordring for mange ledere. Vi veileder og rådgir ledere som skal nedbemanne. Les mer om vår tilnærming her.

 

Ta gjerne kontakt med Nina Solheim på tlf. +47 94510452  for mer informasjon og en karriereprat.

Du kan også sende inn dine kontaktdetaljer nedenfor så tar vi kontakt med deg. 

 

 

Jeg ønsker en prat om karriereveiledning