Gå til innholdet
 
Organisasjonsutvikling

Hvordan utvikle en kultur og struktur for økt konkurransekraft?

HR-huset gir deg en trygg og kompetent gjennomføring av større og mindre omstillings og utviklingsprosesser.

Det er en dokumentert  sammenheng mellom virksomhetens kultur og verdier og de ansattes prestasjoner, og dermed også resultater og effektivitet. Vi hjelper deg å skape en organisasjon som er rigget for fremtiden, der dine medarbeidere er engasjerte, fokuserte og tar ansvar.

Omstilling og endring er krevende for alle involverte. Mye kan imidlertid gjøres for å skape gode endringsreiser. Med gode forberedelser, tydelig lederskap, etterlevelse av arbeidslivets spilleregler og en balanse mellom mot og empati, gjør vi prosessen så smidig som mulig for alle parter.

Ta gjerne kontakt med Tone Odvold, tlf: +47 982 23 053 for en utviklingsprat og mer informasjon. 

Du kan også sende inn dine kontaktdetaljer nedenfor så tar vi kontakt med deg. 

Jeg ønsker en prat om organisasjonsutvikling