Gå til innholdet
 
Medarbeiderutvikling

Hvordan få medarbeidere som skaper resultater og konkurransekraft?

 

Vår tilnærming: 

Prestasjonscoaching

Har du ledere eller medarbeidere som trenger et løft? Coaching er et sterkt virkemiddel når målet er å øke selvbevisstheten, styrke kommunikasjonen, finne motivasjon og retning, identifisere og utvikle styrker og skape atferdsendring. Vi tilbyr en verktøykasse med strategier, praktiske verktøy og metoder. Målet er at dine ansatte skal motiveres til å påvirke egen situasjon og dermed prestere bedre. Når vi coacher, er det med utgangspunkt i medarbeiderens spesifikke utfordring.

 

Karriereutvikling - Reskill og Upskill

Har du rett person på rett plass? Dagens endringstakt og omstillingskrav stiller høyere krav til bedriften for å være riktig rigget for fremtiden. Det handler om å ha et bevisst forhold til den motivasjon, kompetanse og ferdigheter den enkelte medarbeider har. Vi avdekker potensielle kompetansegap i forhold til bedriftens endringsplaner. Vi ser at kontinuerlig fokus på å beholde og utvikle medarbeidere er en viktig investering for å nå forretningskritiske mål. HR-huset kartlegger den enkeltes kompetanse og kvalifikasjoner opp mot det bedriften til enhver tid har behov for. Med god veiledning  ser vi at medarbeidere får nye muligheter og utvikler seg med bedriften. Denne tilnærmingen styrker også deres employer branding strategi, turnoverstatistikk og gir en viktig endringsberedskap. 

 

Ta gjerne kontakt  med Hilde Kårhus tlf +47 982 22 211 for en utviklingsprat og mer informasjon! 

Du kan også sende inn dine kontaktdetaljer nedenfor så tar vi kontakt med deg. 


Jeg ønsker en prat om medarbeiderutvikling